Siedziba firmy

Ancore Spółka z o.o.
ul. Nowogrodzka 50 lok. 515
00-695 Warszawa, Polska

Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 0000351166
NIP-UE: PL 701 023 13 31
Kapitał zakładowy: 150.000 PLN

Tel.: +48 660 443 411
E-Mail: sklep@fairfashionstore.com

 

Informacja nt. rozstrzygania sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia ODR: Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Komisja Europejska udostępnia internetowy system rozstrzygania sporów konsumenckich (ODR).